Disclaimer

In geen enkel geval kan Rotary Rally aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardt Rotary Rally daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Inschrijving en deelname houden in dat er een kans bestaat dat foto’s van het evenement, waar u mogelijk op afgebeeld staat, worden gebruikt voor de toekomstige website. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dat dan aan middels het contactformulier. Dan houden we rekening met uw wens.